o nás

SSIA (spoločnosť stavebných inžinierov a architektov) je pracovné spoločenstvo autorizovaných stavebných inžinierov a architektov, stavebných dozorov, stavbyvedúcich a znalcov v obore stavebníctva.

Venujeme sa širokému spektru stavebných činností: od projektovania po kontrolu stavieb. Skúsenosti prenášame do realizácii stavieb pre investorov, kde dostaneme dôveru.