Naše aktivity zahŕňajú:

  • architektonická tvorba
  • statika objektov
  • realizácie stavieb na kľúč
  • stavebný dozor
  • stavebnotechnické a statické posudky