kontakt

SSIA, s.r.o.- spoločnosť stavebných inžinierov a architektov,
Sídlo: SR, Pečovská Nová Ves, 08256, Hlavná 115
IČO: 36478181
DIČ: 2020005251
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel SRO, vložka 13346/P

Zastúpený: Ing. Ján Dudáš, majiteľ spoločnosti
Kontakt: +421905259542, e-mail: ssia@ssia.sk

Ing. Valér Dugas +421949766439, e-mail: dugasvaler@gmail.com,
príprava stavieb, rozpočty